HomePredavači
Upoznajte predavače

Predavači Zimske škole programiranja, elektronike i multimedije su stručnjaci u ovim oblastima. Preneće vam najaktuelnija znanja i veštine, a govoriće vam o realnim projektima i situacijama iz prakse.

Nikola Dragović

Profesor na ITHS-u

Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu, na Katedri za tehniku i informatiku, čime je stekao zvanje diplomiranog profesora informatike. Na istoj katedri, odbranom završnog master rada, stekao je stručni naziv master profesor informatike za elektronsko učenje.

Radno iskustvo je sticao radeći kao saradnik u Visokoj železničkoj školi strukovnih studija u Beogradu, na poslovima održavanja računara, računarskih mreža i opreme, kao i ažuriranja i održavanja sajta škole. U LINK groupu, kompaniji za profesionalnu edukaciju, obrazovanje i softver, radio je kao stručni saradnik – administrator za eLearning.

Mirjana Blagojević

Profesor na ITHS-u

Osnovne i postdiplomske studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka, gde je stekla zvanje master inženjer organizacionih nauka. Učestvovala je u organizaciji konferencije Symopis & Balcor 2013 na FON-u, kao i u organizaciji i promociji u okviru turizma, gde je bila zadužena za izradu sajta, dizajn brošura i vizitkarti.

Bila je angažovana u agenciji za nekretnine, marketing i turizam „GORG” na Zlatiboru. Za vreme studija bila je aktivan član nastavno-naučnog veća na FON-u. Aktivni je član Kulturno-umetničkog društva „Zlatibor” iz Čajetine.

Andrijana Vasić

Profesor na ITHS-u

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na Odseku za fizičku elektroniku, smer Biomedicinski i ekološki inženjering, i stekla zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Iskustvo je sticala kao profesor fizike u gimnaziji u Smederevskoj Palanci i kao profesor elektro grupe predmeta u Mašinsko-elektrotehničkoj školi „Goša“ u Smederevskoj Palanci. Andrijana je samoinicijativna, kreativna, ambiciozna, odgovorna i veoma motivisana za rad sa učenicima.

Mirjana Tomić

Profesor na ITHS-u

Nakon osnovnih studija na Fakultetu za poslovnu informatiku (smer Projektovanje i programiranje), na Fakultetu za poslovnu ekonomiju završava master studije na temu bankarstva. Takođe ima završene specijalističke studije iz oblasti 3D Design & CAD, Web Design, kao i Personal Development sertifikat.
Ima skoro 20 godina radnog iskustva u JP EPS, gde je radila na poslovima specijaliste za spoljnu trgovinu i bila član tima u nekolicini velikih projekata. Projekti su bili podržani od strane nadnacionalnih institucija (EBRD, IBRD, KfW), kao i velikih multinacionalnih kompanija (Alstom, Siemens), u kojima je njeno specifično znanje (između ostalog IT-ja) doprinelo uspešnoj finalizaciji projekata.

Sanja Aleksić

Profesor na ITHS-u

Diplomirala je na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na Odseku za telekomunikacije, čime je stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva. Radila je kao privatni profesor programiranja, fizike i matematike za osnovce i srednjoškolce tokom studiranja. Za vreme školovanja postigla je značajne rezultate na takmičenjima iz matematike i fizike.

Kao cilj svog rada vidi osposobljavanje učenika da samostalno rešavaju probleme, kao i pripremu za lako snalaženje u svetu tehnike, tehnologije i računarstva. Prošle godine predavala je programiranje. Trenutno u ITHS-u predaje elektroniku.

Ana Živković

Profesor na ITHS-u

Ana Živković je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na smeru Računarstvo i informatika, gde je stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Radno iskustvo sticala je kako u prosveti, tako i u privatnim kompanijama, pa se trudi da kroz nastavu primeni relevantne modele koje će učenike osposobiti da se lako snađu u poslovnom, profesionalnom okruženju.

Saša Grozberger

Profesor na ITHS-u

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer: Elektronika -tehnika komunikacija. Ima dugogodišnje iskustvo kao profesor audio/video tehnike i informatike u muzičkoj školi, kao i više od 20 godina profesionalnog iskustva u RTS-u, postprodukciji, studijskoj tehnici i inostranim kompanijama. Bio je zadužen za kompletnu produkciju i snimanje na FMU i Kolarac, u oblasti pozorišta i filma.

Zahvaljujući motivaciji, kreativnosti i pedagoškom iskustvu, u simbiozi sa teorijom i praktičnim projektima, učenici dobijaju mogućnost da nastave karijeru i dalje školovanje u oblasti primenjene A/V tehnike i svih vrsta multimedijalnog sadržaja.

Vladimir Puvača

Profesor na ITHS-u

Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na Odseku za preduzetništvo. Tokom studija je više puta osvajao prva mesta na takmičenjima iz pisanja biznis-planova i studija slučaja. Nosilac je četiri Dekanove nagrade sa matičnog fakulteta. Tokom studija je osnovao startap kako bi usavršio preduzetničke veštine i znanja. Radno iskustvo sticao je na menadžerskim pozicijama u privatnim kompanijama na poslovima strateškog planiranja, upravljanja ljudskim resursima i logistike.

Prolazio je startap inkubatore kroz koje je stekao iskustvo i metodološka znanja potrebna za vođenje i pokretanje startapa. Pored toga, pohađao je kurseve iz internet marketinga, a poseduje i sertifikat PPC akademije za Google AdWords.