HomePredavači
Upoznajte predavače

Predavači Zimske škole programiranja, elektronike i multimedije su stručnjaci u ovim oblastima. Preneće vam najaktuelnija znanja i veštine, a govoriće vam o realnim projektima i situacijama iz prakse.

Nikola Bošković

Profesor na ITHS-u

Masterirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde je i diplomirao na Katedri za fizičku elektroniku, na Smeru za biomedicinsko i ekološko inženjerstvo. Svoja znanja i veštine Nikola je prenosio i prenosi učenicima u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla” u Beogradu.

Predmeti koje Nikola predaje a pripadaju grupi elektropredmeta su: Elektronika, Elektronika I, Elektronika i materijali, Merenja u elektronici, Digitalna elektronika i OTDP. Takođe, Nikola predaje i predmete iz IT grupe: Računari i programiranje, Programiranje i Operativni sistemi.

Nikola Dragović

Profesor na ITHS-u

Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu, na Katedri za tehniku i informatiku, čime je stekao zvanje diplomiranog profesora informatike. Na istoj katedri, odbranom završnog master rada, stekao je stručni naziv master profesor informatike za elektronsko učenje.

Radno iskustvo je sticao radeći kao saradnik u Visokoj železničkoj školi strukovnih studija u Beogradu, na poslovima održavanja računara, računarskih mreža i opreme, kao i ažuriranja i održavanja sajta škole. U LINK groupu, kompaniji za profesionalnu edukaciju, obrazovanje i softver, radio je kao stručni saradnik – administrator za eLearning.

Sofija Prokić

Profesor na ITHS-u

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu na smeru Informacioni sistemi i tehnologije. Nakon toga je masterirala na istom fakultetu na smeru Informacioni sistemi i tehnologije, modul Informacioni sistemi i stekla zvanje master inženjer organizacionih nauka.

Iskustvo je sticala kao saradnik u nastavi na Fakultetu organizacionih nauka, na katedri za Informacone sisteme. Napisala je nekoliko naučnih radova koji su objavljeni u različitim naučnim časopisima, konferencijama i zbornicima.

Ivana Milosavljević

Profesor na ITHS-u

Ivana Milosavljević je diplomirala na Matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na smeru Profesor matematike i računarstva. Radno iskustvo sticala je radeći u školi programiranja za decu, gde je predavala programiranje i robotiku i učestovala u pravljenju programa kurseva. Takođe, kao profesor matematike radila je u nekoliko osnovnih škola u Beogradu.

Mirjana Blagojević

Profesor na ITHS-u

Osnovne i postdiplomske studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka, gde je stekla zvanje master inženjer organizacionih nauka. Učestvovala je u organizaciji konferencije Symopis & Balcor 2013 na FON-u, kao i u organizaciji i promociji u okviru turizma, gde je bila zadužena za izradu sajta, dizajn brošura i vizitkarti.

Bila je angažovana u agenciji za nekretnine, marketing i turizam „GORG” na Zlatiboru. Za vreme studija bila je aktivan član nastavno-naučnog veća na FON-u. Aktivni je član Kulturno-umetničkog društva „Zlatibor” iz Čajetine.

Zoran Lončarević

Profesor na ITHS-u

Diplomirao je na Fakultetu za informatiku i informacione tehnologije na smeru Informacione tehnologije. Nakon toga je masterirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a trenutno je na doktorskim studijama.

Do sada je radio u kompaniji NA Design & Engineering kao IT specijalista, a bio je angažovan i kao asistent na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na više predmeta. Poznavalac je više programskih jezika, kao što su C#, C++, Java, Payton, SQL I PL/SQL, PHP. Objavio je više naučnih radova i organizovao brojne stručne seminare.

Vladimir Janjić

Profesor na ITHS-u

Vladimir Janjić je diplomirao na Visokoj školi za informacione tehnologije – ITS u Beogradu, na smeru Informaciona tehnologija, sa temom „Internet of things na primeru sistema MySmartyHouse”, čime je stekao zvanje strukovnog inženjera elektrotehnike i računarstva i nastavio dalje školovanje na istoj visokoobrazovnoj ustanovi.

Andrijana Vasić

Profesor na ITHS-u

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na Odseku za fizičku elektroniku, smer Biomedicinski i ekološki inženjering, i stekla zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Iskustvo je sticala kao profesor fizike u gimnaziji u Smederevskoj Palanci i kao profesor elektro grupe predmeta u Mašinsko-elektrotehničkoj školi „Goša“ u Smederevskoj Palanci. Andrijana je samoinicijativna, kreativna, ambiciozna, odgovorna i veoma motivisana za rad sa učenicima.

Jelena Apostolović

Profesor na ITHS-u

Jelena Apostolović je rođena 4. 8. 1989. godine u Beogradu. Nakon završetka osnovne škole u Srpskom Miletiću upisuje STŠ „Mihajlo Pupin” u Kuli, smer Elektrotehničar računara, koju završava 2008. godine. Iste godine upisuje Fakultet tehničkih nauka pri Univerzitetu u Novom Sadu, odsek Elektrotehnika i računarstvo, smer Računarstvo i automatika, usmerenje Automatika i upravljanje sistemima. Osnovne akademske studije završava 2013. godine i nastavlja obrazovanje upisom na master akademske studije istog usmerenja, koje završava u julu 2015. godine, i stiče zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Goran Ninković

Profesor na ITHS-u

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za telekomunikacije, čime je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Dugo je bio privatni profesor osnovcima i srednjoškolcima. Radio je na poslovima umrežavanja računara i održavanja računarske mreže, kao i na poslovima instalacije hardvera, softvera i operativnih sistema.

Tijana Ilić

Profesor na ITHS-u

Tijana Ilić je studirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, odsek: Telekomunikacije i informacione tehnologije, na smeru: Radio komunikacije.
Kao cilj svoga rada vidi osposobljavanje učenika da samostalno rešavaju probleme, razvijaju sposobnosti koje se prvenstveno odnose na logičko i kritičko mišljenje, kao i pripremu za lako snalaženje u svetu tehnike, tehnologije i računarstva kako u svakodnevnom životu, tako i u procesu učenja.

Ivan Mandić

Profesor na ITHS-u

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za telekomunikacije. Radi kao predavač na međunarodnom programu mature IB DP, prestižnom programu u oblasti srednjoškolskog obrazovanja, na predmetima Computer Science i Math Studies. Postdiplomske studije Reklama i mediji završio je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bavi se medijskim obrazovanjem mladih i vodi radionice za dokumentarni i animirani film i video za učenike osnovnih i srednjih škola.