HomePredavači
Upoznajte predavače

Predavači Zimske škole programiranja, elektronike i multimedije su stručnjaci u ovim oblastima. Preneće vam najaktuelnija znanja i veštine, a govoriće vam o realnim projektima i situacijama iz prakse.

Nikola Dragović

Profesor na ITHS-u

Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu, na Katedri za tehniku i informatiku, čime je stekao zvanje diplomiranog profesora informatike. Na istoj katedri, odbranom završnog master rada, stekao je stručni naziv master profesor informatike za elektronsko učenje.

Radno iskustvo je sticao radeći kao saradnik u Visokoj železničkoj školi strukovnih studija u Beogradu, na poslovima održavanja računara, računarskih mreža i opreme, kao i ažuriranja i održavanja sajta škole. U LINK groupu, kompaniji za profesionalnu edukaciju, obrazovanje i softver, radio je kao stručni saradnik – administrator za eLearning.

Mirjana Blagojević

Profesor na ITHS-u

Osnovne i postdiplomske studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka, gde je stekla zvanje master inženjer organizacionih nauka. Učestvovala je u organizaciji konferencije Symopis & Balcor 2013 na FON-u, kao i u organizaciji i promociji u okviru turizma, gde je bila zadužena za izradu sajta, dizajn brošura i vizitkarti.

Bila je angažovana u agenciji za nekretnine, marketing i turizam „GORG” na Zlatiboru. Za vreme studija bila je aktivan član nastavno-naučnog veća na FON-u. Aktivni je član Kulturno-umetničkog društva „Zlatibor” iz Čajetine.

Zoran Lončarević

Profesor na ITHS-u

Diplomirao je na Fakultetu za informatiku i informacione tehnologije na smeru Informacione tehnologije. Nakon toga je masterirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a trenutno je na doktorskim studijama.

Do sada je radio u kompaniji NA Design & Engineering kao IT specijalista, a bio je angažovan i kao asistent na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na više predmeta. Poznavalac je više programskih jezika, kao što su C#, C++, Java, Payton, SQL I PL/SQL, PHP. Objavio je više naučnih radova i organizovao brojne stručne seminare.

Andrijana Vasić

Profesor na ITHS-u

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na Odseku za fizičku elektroniku, smer Biomedicinski i ekološki inženjering, i stekla zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Iskustvo je sticala kao profesor fizike u gimnaziji u Smederevskoj Palanci i kao profesor elektro grupe predmeta u Mašinsko-elektrotehničkoj školi „Goša“ u Smederevskoj Palanci. Andrijana je samoinicijativna, kreativna, ambiciozna, odgovorna i veoma motivisana za rad sa učenicima.

Tijana Ilić

Profesor na ITHS-u

Tijana Ilić je studirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, odsek: Telekomunikacije i informacione tehnologije, na smeru: Radio komunikacije.
Kao cilj svoga rada vidi osposobljavanje učenika da samostalno rešavaju probleme, razvijaju sposobnosti koje se prvenstveno odnose na logičko i kritičko mišljenje, kao i pripremu za lako snalaženje u svetu tehnike, tehnologije i računarstva kako u svakodnevnom životu, tako i u procesu učenja.

Ivan Mandić

Profesor na ITHS-u

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za telekomunikacije. Radi kao predavač na međunarodnom programu mature IB DP, prestižnom programu u oblasti srednjoškolskog obrazovanja, na predmetima Computer Science i Math Studies. Postdiplomske studije Reklama i mediji završio je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bavi se medijskim obrazovanjem mladih i vodi radionice za dokumentarni i animirani film i video za učenike osnovnih i srednjih škola.

Mirjana Tomić

Profesor na ITHS-u

Nakon osnovnih studija na Fakultetu za poslovnu informatiku (smer Projektovanje i programiranje), na Fakultetu za poslovnu ekonomiju završava master studije na temu bankarstva. Takođe ima završene specijalističke studije iz oblasti 3D Design & CAD, Web Design, kao i Personal Development sertifikat.
Ima skoro 20 godina radnog iskustva u JP EPS, gde je radila na poslovima specijaliste za spoljnu trgovinu i bila član tima u nekolicini velikih projekata. Projekti su bili podržani od strane nadnacionalnih institucija (EBRD, IBRD, KfW), kao i velikih multinacionalnih kompanija (Alstom, Siemens), u kojima je njeno specifično znanje (između ostalog IT-ja) doprinelo uspešnoj finalizaciji projekata.

Sanja Aleksić

Profesor na ITHS-u

Diplomirala je na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na Odseku za telekomunikacije, čime je stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva. Radila je kao privatni profesor programiranja, fizike i matematike za osnovce i srednjoškolce tokom studiranja. Za vreme školovanja postigla je značajne rezultate na takmičenjima iz matematike i fizike.

Kao cilj svog rada vidi osposobljavanje učenika da samostalno rešavaju probleme, kao i pripremu za lako snalaženje u svetu tehnike, tehnologije i računarstva. Prošle godine predavala je programiranje. Trenutno u ITHS-u predaje elektroniku.

Verica Maksimović

Profesor na ITHS-u

Završila je Srednju elektrotehničku školu „Nikola Tesla” u Beogradu. Posle toga je studirala računarsku tehniku. U toku studija dobila je stipendiju kao najbolji student na studijskom programu sa prosečnom ocenom 9,70.

Do sada je radila na razvoju više od 30 veb-projekata i preko 50 baza podataka. Poznaje JavaScript (jQuery, Ajax), HTML5, CSS3, Bootstrap, različite CMS-ove kao što su Joomla, WordPress i Drupal i programske jezike C, C++, Java, PHP, Python i SQL i ima iskustvo u radu s njima.

Marko Simović

Profesor na ITHS-u

Marko Simović je diplomirao na Visokoj školi tehničkih strukovnih studija u Čačku, na studijskom programu Industrijska informatika. Studije nastavlja i završava na Fakultetu informacionih tehnologija u Beogradu, na odseku Informacione tehnologije, čime stiče stručno zvanje diplomirani inženjer informacionih tehnologija. Svoje akademsko usavršavanje nastavlja upisom master studija na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, odsek Informacione tehnologije. Radno iskustvo sticao je u školi računara u Čačku, gde je predavao kurseve iz informatike, i u kompaniji koja se bavi izradom mašinskih delova za industriju.

Aleksandar Tadić

Profesor na ITHS-u

Aleksandar Tadić je diplomirao na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, smer Audio i video tehnologije, sa temom „Snimanje klavira u studijskim uslovima”, čime je stekao zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva. Tokom školovanja pokazuje posebno interesovanje za multimedije i tehnologije prenosa multimedijalnih sadržaja, ali i za oblasti audioelektronike, muzičke i video produkcije i dizajna zvučne slike za film.

Ana Nikolić

Profesor na ITHS-u

Završila je Elektrotehnički fakultet u Beogradu i stekla zvanje inženjer elektrotehnike. Iskustvo u radu sa decom sticala je još od studentskih dana – držeći privatne časove fizike i hemije za srednjoškolce i osnovce. Radila je i na međunarodnim projektima koje finansira Evropska unija, i to na pozicijama u vezi sa finansijama, simultanim prevođenjem i prevodom tehničke dokumentacije. Ima i iskustva u snimanju audio i video zapisa, koje je stekla u studiju na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu. 

Ana Živković

Profesor na ITHS-u

Ana Živković je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na smeru Računarstvo i informatika, gde je stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Radno iskustvo sticala je kako u prosveti, tako i u privatnim kompanijama, pa se trudi da kroz nastavu primeni relevantne modele koje će učenike osposobiti da se lako snađu u poslovnom, profesionalnom okruženju.

Ivana Belić

Profesor na ITHS-u

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na master studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije, čime je stekla zvanje master inženjer organizacionih nauka. Radno iskustvo je sticala radeći kao saradnik na Univerzitetu Singidunum u Beogradu na razvoju veb-aplikacija. Pored zaduženja na poziciji frontend programera, kada je razvila aplikaciju za evidentiranje knjiga u biblioteci, radila je i kao saradnik u nastavi pružajući pomoć u vidu mentorstva studentima u izradi završnih radova.

Miroslav Marjanović

Profesor na ITHS-u

Miroslav Marjanović je diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva strukovnih studija. Studijski program Nove računarske tehnologije pohađao je na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu. Radno iskustvo sticao je u privatnim kompanijama u oblastima administracije i programiranja. Predmeti koje Miroslav predaje su praktična nastava i alati za obradu slika. Pokušava da na najbolji mogući način učenicima predstavi fiziku i hemiju u elektronici i elektrotehnici – kroz radionicu, razne eksperimente, oglede i vežbe.

Vladimir Milosavljević

Profesor na ITHS-u

Diplomirani matematičar, profesor matematike i računarstva, diplomirao je 2011. godine. Ima više od osam godina radnog iskustva u nastavi, predavao je matematiku i informatiku u osnovnim i srednjim školama.

Tanja Gligorijević

Profesor na ITHS-u

Diplomirala je na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, odsek Slikarstvo. Član je ULIS-a „Milena Barili”, ULUV-a, koordinator i član komisije za odabir umetničkih radova. Nosilac je prve nagrade Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković”. Učestvovala je na konferenciji u Poljskoj na Institutu slovenske filologije „Adam Mickjevič”. Izlagala je na preko 50 kolektivnih izložbi i 12 samostalnih izložbi. Autor je pet projekata u vidu umetničkih konkursa.

Elizabeta Momčilović

Profesor na ITHS-u

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka i stekla zvanje diplomiranog inženjera organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi. Karijeru nastavnika započela je u školi računara IC Integra držeći ECDL seminare. Iskustvo u radu sa decom stekla je radeći kao nastavnik informatike u školama: OŠ „Borislav Pekić“ (Novi Beograd), Hemijsko-prehrambena tehnološka škola (Banovo brdo) i Srednja škola Grocka. Stručni ispit za licencu za nastavnika položila je 2013. godine.