Nikola Dragović

Nikola Dragović – Diplomirani informatičar

Nikola je diplomirani profesor tehnike i informatike, a tokom svoje karijere radio je u kompaniji LINK group kao stručni saradnik – administrator za e-Learning. Trenutno je zaposlen kao profesor na ITHS-u, gde predaje nekoliko predmeta: Algoritam i programiranje C, Objektno orijentisano programiranje C#, Veb dizajn, i Aplikativne programe.

Velimir Dedić

Velimir Dedić – Profesor ITS-a

Uz preko dvadeset godina univerzitetskog predavačkog iskustva iz oblasti informacionih tehnologija, istraživački i praktično se bavi primenom IT-ja u obrazovanju, posebno u učenju matematike. Autor je nekoliko udžbenika i većeg broja naučnih i stručnih radova, projekata i softverskih rešenja.

Goran Radić

Goran Radić – Izvršni menadžer i profesor ITS-a

Goran je izvršni menadžer ITS-a na kojem radi još od osnivanja ove ustanove 2006. godine. Predaje na nekoliko stručnih predmeta i aktivno učestvuje u pripremi plana i programa studija. Autor je više udžbenika, skripti i online kurseva, kao i radova na domaćim i inostranim konferencijama.

Svetlana Jevremović

Svetlana Jevremović – Doktor informatičkih nauka

Svetlana je doktor informatičkih nauka i radi kao profesor na ITS-u. Poseduje desetogodišnje pedagoško iskustvo, a oblasti njenog profesionalnog interesovanja su elektronsko poslovanje, elektronsko obrazovanje, internet tehnologije i programiranje u programskom jeziku Java.

Ana Stanković

Ana Stanković – Profesor fotografije

Ana je magistar grafike, dobitnik brojnih nagrada i priznanja. Član je Udruženja likovnih umetnika, a od 2008. ima i status samostalnog umetnika. Osnivač je likovnog studija Omnibus, gde samostalno radi autorske projekte na polju likovne grafike i fotografije.

Ivan Đorđević

Ivan Đorđević – Producent

Ivan Đorđević se već dvadeset godina profesionalno bavi audio i video produkcijom i edukacijom radijskih i televizijskih tehničara, snimatelja, montažera i novinara. Kao BBC-jev sertifikovani trener, osam godina je obučavao snimatelje i montažere u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Ukrajini i Nigeriji.

Marko Nikolić

Marko Nikolić – Multimedijalni umetnik

Dr Marko Nikolić predaje u Visokoj školi za informacione tehnologije – ITS, na smeru Računarske multimedije. Doktorirao je na odseku Digitalna umetnost i usredsredio se na rad u video i audio produkciji.

Darija Jovičić

Darija Jovičić – Grafički dizajner

Darija je stručnjak iz grafičkog inženjerstva i dizajna. Grafičkim i web dizajnom se počela samostalno baviti tokom studija, i sada sarađuje sa mnogim domaćim i stranim klijentima i kompanijama. Svoje znanje prenosi i kao predavač na ITS-u, a na radionicama u okviru coDEsign2016, upoznaće vas šta sve mozete u HTML i CSS.

Aleksandar Kostić

Aleksandar Kostić – Profesor na ITS-u

Aleksandar je doktorirao u oblastima informacionih sistema i obrade radarskih signala. Objavio je veliki broj naučnih radova od nacionalnog i međunarodnog značaja. Jedan je od dvojice vlasnika tehničkog rešenja u kategoriji nove metode pod nazivom Nova metodologija za predikciju radarske vidljivosti.

Rade Radumilo

Rade Radumilo – Softverski inženjer

Rade je Scrum Master i Scrum Product Owner sertifikovan od strane Scrum Alliance. Kao senior softverski inženjer, zaposlen je u Comtrade Groupu.

Marko Vulić

Marko Vulić – Profesor na ITS-u

Doktorsku disertaciju pod nazivom Model upravljanja odnosima sa studentima u elektronskom obrazovanju odbranio je 2013. godine, a kao predavač radi na ITS-u. Objavio je preko dvadeset radova u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja.

Predrag Alargić

Predrag Alargić – Stručnjak za zaštitu podataka

Predrag iza sebe ima više od 20 projekata iz oblasti zaštite podataka u E-poslovanju i zaštite IT sistema. Tokom karijere radio je u kompanijama Cyber communication i IMPULS mobile Vrbas, a zatim i kao predavač u oblasti IT-a.

Dragan Varagić

Dragan Varagić – Bloger i online strateg

Dragan je jedan od najpoznatijih srpskih blogera i online stratega, a u internet poslovanju je od 1998. godine. Osnivač je najstarijeg e-mail časopisa u Srbiji Pretraga i prezentovanje i vlasnik web stranice www.pretraga.rs, bloga www.draganvaragic.com i servisa za online distribuciju saopštenja PRobjave.com.

Slavko Pokorni

Slavko Pokorni – Profesor na ITS-u

Dr Slavko Pokorni ima preko 30 godina iskustva u nastavi elektrotehnike, tehničkih i informacionih sistema. Autor je mnogih udžbenika, zbirki zadataka, praktikuma i više od 100 naučno-stručnih radova. Takođe je autor više od 60 stručno-popularnih radova u časopisima Vojska i AEROmagazin.

Miroslav Radosavljević

Miroslav Radosavljević – Profesor na ITS-u

Dr Miroslav Radosavljević ima višegodišnje predavačko iskustvo u oblasti upravljanja telekomunikacionim, informatičkim i resursima kriptozaštite. Napisao je veći broj naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim časopisima i prezentovanih na domaćim i inostranim konferencijama.

Vladimir Simović

Vladimir Simović – Stručnjak za elektronsko poslovanje

Vladimir poseduje značajno iskustvo u oblasti primene infromacionih tehnologija u poslovanju. Bavi se sistemima plaćanja na internetu i izučavanjem zloupotreba u oblasti realizacije transakcija plaćanja na internetu, na bankomatima i POS terminalima.

Bojana Rajević

Novica Josić – Sistemski administrator

Novica je stručnjak za održavanje računarskih mreža i trenutno je zaposlen na poziciji sistemskog administratora u kompaniji LINK group. U okviru svojih poslovnih angažmana radi na instalacijama operativnih sistema, popravkama grešaka u radu hardvera, konfigurisanju računara, održavanju test stranica i servera.

Komlen Lalović – Profesor ITS-a

Dr Komlen Lalović poseduje preko 10 godina radnog iskustva u oblasti IT-ja. Radio je kao softver inženjer u Ministarstvu odbrane, Head IT i direktor jedne startup kompanije u oblasti IT.

Zoran Grubišić

Zoran Grubišić – Profesor ITS-a

Zoran Grubišić je vrhunski stručnjak iz oblasti ekonomije i finansija. Poseduje zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala.

Jovana Tošić

Jovana Tošić rođena je u Beogradu, gde je završila master studije, smer arhitektura, na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama na istom fakultetu.

Jasmina Lozanović Šajić

Lidija Miletić – Magistar ekonomskih nauka

Lidija je autor preko preko 20 naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i inostranim naučnim časopisima i zbornicima sa međunarodnih naučnih skupova, kao i nekoliko knjiga i priručnika u oblasti menadžmenta, preduzetništva, liderstva, ekonomije i dr.

Vladimir Vuković

Vladimir Vuković – Doktor elektrotehnike

Dr Vladimir Vuković ima višegodišnje iskustvo na razvoju elektronskih sklopova i uređaja za prenos podataka, uglavnom na projektima posebne namene. Napisao je nekoliko naučnih radova, a dva su objavljena u prestižnom međunarodnom časopisu IEEE Communications Letters.

Danijela Grujić – Grafički dizajner

Zaposlena je u Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije. Tokom karijere radila je i u kompaniji Only Sun Energy Inc.

Tanja Kaurin

Tanja Kaurin Milošević – Ekspert iz oblasti bezbednosti

Tanjine oblasti profesionalnog interesovanja obuhvataju informacione tehnologije, zaštitu informacionih sistema, poslovnu inteligenciju, elektronsko poslovanje i internet marketing.

Svetlana Anđelić

Svetlana Anđelić – Profesor ITS-a

Svetlana je doktor informatičkih nauka. Uža oblast profesionalnog interesovanja su joj informacione tehnologije, Computer Adaptive Testing (CAT) i e-learning. Na ITS-u radi kao pomoćnik direktora za nastavu i profesor na predmetima koji se tiču programiranja.

Tanja Kaurin

Zoran Lončarević – Nastavnik ITS-a

Zoran je inženjer informacionih tehnologija, i predavač na ITS. Autor je mnogih stručnih i naučnih radova na međunarodnim i domaćim konferencijama, a poseduje i predavačku licencu i sertifikat Oracle akademije.

Maja Radulović Petrović

Maja Radulović Petrović – Animator

Maja je diplomirala na Fakultetu Dramskih Umetnosti, na Katedri za FTV kameru, a zvanje magistra stekla je na Univezitetu Umetnosti u Beogradu. Bavi se kompjuterskom grafikom, animacijom i obradom slike na računaru, učestvuje u izradi TV reklama, dizajnu plakata, i izradi kompjuterskih efekata.

Ivan Anić

Ivan Anić – Profesor ITS-a

Ivan je docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i profesor na ITS-u. Bio je član Upravnog odbora Matematičkog instituta SANU. Tokom svoje bogate profesionalne karijere učestvovao je u procesu stvaranja velikog broja domaćih i inostranih projekata. Objavljivao je radove u brojnim domaćim i međunarodnim časopisima.

Slobodan Tomić

Slobodan Tomić – Profesor ITS-a

Završio Elektrotehnički fakultet (ETF) Univerziteta u Beogradu 1978. godine. Magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1985. godine i stekao zvanje magistra elektrotehničkih nauka u oblasti telekomunikacija.

Milena Petrović

Milena Petrović – Lead QA inženjer

Milena je u Comtrade Gaming-u zaposlena kao Lead QA inzenjer. Ima visegodisnje iskustvo u radu sa razlicitim gaming klijentima, customer support-om I obukom QA inzenjera.

Miloš Đorđević

Miloš Đorđević – Softverski inženjer

Miloš je zaposlen u kompaniji Comtrade System Integration od 2011. godine. Angažovan je na poziciji Senior Software Engineer, Technical lead u Health sektoru, i radi na poslovima razvoja web i mobilnih aplikacija na .NET platformi.

Ivana Dražić

Ivana Dražić – Profesor ITS-a

Ivana je trenutno angažovana kao predavač na predmetima Osnove programiranja i Matematika na ITHS-u, kao i na predmetima Osnove programiranja i Objektno orijentisano programiranje na ITS-u. Oblast njenog profesionalnog interesovanja su informaciono-komunikacione tehnologije, nastava i učenje u elektronskom obrazovanju.

Marko Ranković

Marko Ranković – Stručnjak za elektronsko poslovanje

Markova profesionalana orijentacija je elektronsko poslovanje u kojoj je stekao i zvanje doktora na Fakultetu organizacionih nauka.Tokom svoje dosadašnje karijere Marko je objavio 27 radova iz oblasti elektronskog bankarstva, elektronskog poslovanja i IT-ja u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima i konferencijama.

Nikola Bošković

Nikola Bošković – Predavač ITHS-a

Masterirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde je i diplomirao na Katedri za fizičku elektroniku, na Smeru za biomedicinsko i ekološko inženjerstvo. Predmeti koje Nikola predaje, a pripadaju grupi elektropredmeta su: Elektronika, Elektronika I, Elektronika i materijali, Merenja u elektronici, Digitalna elektronika i OTDP. Takođe, Nikola predaje i predmete iz IT grupe: Računari i programiranje, Programiranje i Operativni sistemi.

Goran Ninković

Goran Ninković – Predavač ITHS-a

Predaje na ITHS-u elektro grupu predmeta: Elektronika, Računari, Računarski hardver. Interesovanja su mu primena IT-a u telekomunikacijama.

Dijana Pelević

Dijana Pelević – predavač ITHS-a

Angažovana kao predavač na predmetu Matematika na ITHS-u. Oblast profesionalnog interesovanja su Matematika i njena primena, primena savremenih tehnologija u nastavi.