Srđan Barzut / Profesor na ITS-u

Osnovne i master akademske studije iz oblasti računarstva i informatike pohađao je na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, gde se kroz završne radove bavio projektovanjem informacionih sistema i metodama zaštite baza podataka. Na istom univerzitetu odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Jedna klasa biometrijskog kriptosistema zasnovanog na konvolucionim neuronskim mrežama”, u kojoj je predstavljen pionirski pristup automatskom izdvajanju obeležja iz teksture otiska prsta, u potpunosti zasnovanom na dubokim konvolucionim neuronskim mrežama. Praktični doprinos ogleda se u inovativnom predlogu za povećanje sigurnosti biometrijskih podataka i mogućnosti njihove primene u vrhunskim autentifikacionim sistemima, kao i u kriptografskim sistemima prilikom čuvanja i upravljanja kriptološkim ključevima.

Na početku karijere radno iskustvo sticao je u privredi održavajući računarske i informacione sisteme, računarske mreže i ostale sisteme bazirane na IKT-u. Nekoliko godina rada proveo je u multinacionalnoj kompaniji na poslovima projektovanja i implementacije informacionih sistema i računarskih mreža u njenim ograncima u Republici Srbiji i okolnim zemljama. Od 2009. godine svoje praktično znanje i iskustvo počeo je da prenosi studentima Visoke inženjerske škole strukovnih studija „Tehnikum Taurunum” u Zemunu (sada Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd), prvo kao stručni saradnik za računarstvo i informatiku, a zatim kao nastavnik iz iste oblasti, gde je realizovao nastavu iz predmeta: Informatika, Internet i elektronsko poslovanje i Informacioni sistemi. Tokom rada u Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd više od 30 puta je izabran zapredsednika ili člana komisije za odbranu završnih, specijalističkih i master radova. Značajan doprinos pružio je modernizaciji ustanove u domenu informacionih tehnologija tako što je unapredio nastavni proces formiranjem internih nastavnih baza u okviru Centra za računarstvo i informatiku, čiji je rukovodilac od osnivanja.

Autor je više međunarodnih naučno-stručnih radova, u kojima je ostvario pozitivnu citiranost. Uže oblasti njegovog profesionalnog interesovanja su sigurnost i zaštita podataka, kriptologija, biometrija, elektronsko poslovanje i servisi bazirani na internet tehnologijama. Od 2022. godine deo je nastavničkog tima ITS-a, gde je angažovan na stručnim predmetima na osnovnim i master studijama.