Snežana Anetić / Profesorka na ITS-u

Master studije završila je na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, na departmanu za Informatiku, gde je stekla zvanje master informatičar. Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerki menadžment radila je na mestu saradnika u nastavi iz oblasti informatike. Dala je svoj doprinos ustanovi radom na razvoju mobilne aplikacije za potrebe marketing službe fakluteta.

Bila je učesnik i izlagač na međunarodnoj konferenciji Inovaeducation 2017. Aktivno se bavi razvojom organizacije (udruženje građana) Modern ICT World, gde je i jedan od osnivača od 2015. godine. Udruženje građana se bavi održivim razvojem, kreativnom industrijom, razvojom informacione komunikacione tehnologije i internet medija.