Slavko Pokorni / Profesor na ITS-u

Dr Slavko Pokorni ima preko 30 godina iskustva u nastavi elektrotehnike, tehničkih i informacionih sistema. Autor je mnogih udžbenika, zbirki zadataka, praktikuma i više od 100 naučno-stručnih radova. Takođe je autor više od 60 stručno-popularnih radova u časopisima Vojska i AEROmagazin.