Slavimir Vesić / Profesor na ITS-u

Završio je osnovne i master studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, smer: Informacioni sistemi i tehnologije. Doktorirao je na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. U periodu 2017–2019. godine bio je predavač na Računarskom fakultetu u Beogradu. 

Objavio je veliki broj naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima i učestvovao je na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima. Zaposlen je u JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na poslovima rukovodioca službe za projektovanje i programiranje, gde radi preko 10 godina. Učestvovao je na raznim projektima održavanja, razvoja, integracije i modernizacije nasleđenog in-house informacionog sistema JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”. Poseduje Microsoft zvanični sertifikat MCSD: Web Applications. Uže oblasti njegovog interesovanja su informacione tehnologije i nasleđeni informacioni sistemi.