Miroslav Radosavljević / Profesor na ITS-u

Dr Miroslav Radosavljević ima višegodišnje predavačko iskustvo u oblasti upravljanja telekomunikacionim, informatičkim i resursima kriptozaštite. Napisao je veći broj naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim časopisima i prezentovanih na domaćim i inostranim konferencijama.