Miloš Lalić / Profesor na ITS-u

Miloš Lalić je rođen 1996. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na ITS-u, Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije, smer Informacione tehnologije, i stekao zvanje strukovnog inženjera elektrotehnike i računarstva. Prethodno je završio školovanje u Tehničkoj školi Bečej, gde je stekao zvanje elektrotehničar računara. U toku studija učestvovao je na projektu „Kreativna laboratorija” u okviru Projektnog centra na VŠSSIT.