Milica Jevremović / Profesorka na ITS-u

Milica. Jevremović diplomirala je 2005. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na smeru Proizvodni i operacioni menadžment.

Doktorirala je 2016. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu nakon uspešno odbranjene doktorske disertacije pod nazivom „Istraživanje interaktivnosti u digitalnim marketinškim strategijama” na smeru Menadžment, čime je stekla naučno zvanje doktor nauka – organizacione nauke.

Birana je u zvanje predavača za oblast industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, gde je 16 godina radila kao stručni saradnik, asistent i predavač na velikom broju predmeta iz ove oblasti.

Učestvovala je u realizaciji većeg broja projekata finansiranih od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije koji su zahtevali praktična znanja u oblasti internet marketinga, menadžmenta i projektnog menadžmenta.

Od 2006. godine radi za advokatsku kancelariju Prica & Partners kao marketing menadžer i zadužena je za promociju aktivnosti Prica & Partners akademije.

Od 2019. godine radi za kompaniju TintolinoFamily, gde se bavi promocijom na društvenim mrežama.

Autor je ili koautor većeg broja radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima, kao i velikog broja radova prezentovanih na konferencijama međunarodnog i nacionalnog značaja, zatim priručnika, praktikuma i knjiga za veći broj predmeta iz oblasti menadžmenta i marketinga.