Marko Vulić / Profesor na ITS-u

Doktorsku disertaciju pod nazivom Model upravljanja odnosima sa studentima u elektronskom obrazovanju odbranio je 2013. godine, a kao predavač radi na ITS-u. Objavio je preko dvadeset radova u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja.