Marko Nikolić / Profesor na ITS-u

Marko Nikolić je rođen 1978. godine u Majdanpeku. Od 1992. aktivno se bavi umetničkim stvaralaštvom u nekoliko oblasti: poezija, muzika i crtež. Od 1993. do 1996. posećuje školu crtanja i slikanja u ateljeu majdanpečkog akademskog slikara Branislava Cepenjora. Godine 1997. upisuje Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, koji završava 2004. godine. Za vreme studiranja na Arhitektonskom fakultetu paralelno pohađa kurs filmske režije u Domu kulture Sudentski grad u Beogradu koji završava 2002. godine. Od tada svoj umetnički rad usredsređuje na video i audio produkciju.

Godine 2006. upisuje interdisciplinarne doktorske studije pri Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu, odsek Ditigalna umetnost, na kom je 2012. godine uspešno odbranio doktorski umetnički projekat pod nazivom „Samoubistvo – put ka nacionalnom preporodu”.

Od 2008. godine aktivno koristi slobodni softver i učestvuje u njegovom promovisanju u Srbiji držeći prezentacije, predavanja, radionice, a osim toga, bavi se i pružanjem tehničke podrške korisnicima Ubuntu GNU/Linuks distribucije na zvaničnom srpskom forumu.

Od 2010. godine zajedno sa ostalim članovima UG Zvuk i vizije organizuje multimedijalni festival Sound and visions u Majdanpeku, gde vrši funkciju selektora programa „Open source i kreativnost u digitalnom domenu”.

Predstavljajući svoje radove, učestvovao je na više grupnih izložbi i filmskih festivala kako u zemlji, tako i u inostranstvu.