Maja Radulović Petrović / Profesorka na ITS-u

Maja Radulović Petrović je diplomirala na Fakultetu Dramskih Umetnosti, na Katedri za FTV kameru, a magistrirala na Univezitetu Umetnosti u Beogradu, radom “Smaragd – digitalni film – Animacija karaktera u kompjuterskim igrama”.

Od 1994, bavi se kompjuterskom grafikom, animacijom i obradom slike na računaru, učestvuje u izradi TV reklama, dizajnu plakata, i izradi kompjuterskih efekata. Učesnica na mnogim domaćim i svetskim festivalima animiranih filmova.