Jovan Ivković / Profesor na ITS-u

Dr Jovan Ivković osnovne, magistarske i doktorske studije je završio na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ Univerziteta u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Metode i postupci ubrzavanja operacija i upita u velikim sistemima baza i skladišta podataka (Big Data sistemi)“ odbranio je 2016. godine i stekao zvanje doktora tehničkih nauka, uža oblast informacioni sistemi.

Poseduje preko petnaest godina radnog iskustva u privrednim kompanijama, oblast IT-ja. Od 2010. godine bio je angažovan kao koordinator implementacije osam IT projekata pri Ministarstvima prosvete, zdravlja, telekomunikacija i informacionog društva. Autor je većeg broja naučnih radova publikovanih i predstavljenih na domaćim i međunarodnim konferencijama.