Jelena Rubil / Profesorka na ITS-u

Ima desetogodišnje pedagoško iskustvo u užoj naučnoj oblasti umetnosti i humanistike na više institucija (Nezavisni univerzitet Banja Luka, ITS), u okviru predmeta Crtanje, Vizuelne osnove, Slikanje, Intermedija, Digitalna umetnost, Novomedijske umetničke prakse.

Magistrirala je 2010. godine na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu na odseku za višemedijsku umetnost, sa temom u oblasti vizuelno-zvučne interaktivne prostorne instalacije i teorijske eksplikacije.

Od 2013. do 2017. godine je na funkciji dekana Fakulteta lijepih umjetnosti NUBL-a. Od 2015. godine kreator je master programa Slikarstvo na navedenom fakultetu. U zvanju vanrednog profesora je od 2016. godine.

Od 2019. birana je u zvanje višeg predavača strukovnih studija. Član je ULUS-a od 2009. godine, Sekcija proširenih medija. Učesnik je mnogobrojnih izložbi u zemlji i inostranstvu.