Jasmina Vukotić / Profesorka na ITS-u

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine kao student generacije i najbolji student Beogradskog univerziteta u svojoj generaciji. Magistrirala je 1998. godine na istom fakultetu u oblasti građanskog prava. Doktorsku disertaciju iz građanskog prava odbranila na Pravnom fakultetu 2012. godine.

Nakon završetka studija radila je na raznim pravnim poslovima u praksi: u sudu, advokatskoj kancelariji, privrednim društvima, državnoj upravi, osiguravajućoj kompaniji. Položila je pravosudni ispit 1997. godine.

Od 2013. godine radi kao docent na Univerzitetu Privredna akademija – Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije. Predavač je na predmetima: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo i Osiguranje. Objavila je oko deset naučnih radova u časopisima od nacionalnog značaja, kao i u zbornicima sa konferencija od međunarodnog i nacionalnog značaja iz oblasti: građansko pravo, uporedno pravo, privredno pravo i pravo EU. Govori pet stranih jezika: francuski, nemački, engleski, španski i portugalski.