Ivan Anić / Profesor na ITS-u

Dr Ivan Anić je završio osnovne i magistarske studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a doktorirao je na Prirodno-matematičkom fakulltetu Univerziteta u Novom Sadu. U zvanju docenta je angažovan na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Bio je član Upravnog odbora Matematičkog instituta SANU. Tokom svoje bogate profesionalne karijere učestvovao je na velikom broju domaćih i inostranih projekata. Objavio je veliki broj radova u domaćim i inostranim časopisima.