Goran Radić / Izvršni menadžer i profesor na ITS-u

Goran je izvršni menadžer ITS-a na kojem radi još od osnivanja ove ustanove 2006. godine. Predaje na nekoliko stručnih predmeta i aktivno učestvuje u pripremi plana i programa studija. Autor je više udžbenika, skripti i online kurseva, kao i radova na domaćim i inostranim konferencijama.