Dragana Sajfert / Profesorka na ITS-u

Diplomirala je na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, Univerziteta u Novom Sadu, na smeru za profesora informatike. Na istom fakultetu je završila i master studije, smer za profesora tehnike i informatike, kao i doktorske studije, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Etično ponašenje lidera u organizacijama kao faktor individualnih i organizacionih performansi”. Rezultate istraživanja objavila je u časopisu kategorije M23, što je bio uslov za odbranu disertacije.

Objavila je pet radova na SCI listi sa impakt faktorom. Ima 10 objavljenih radova kategorije M24, dva rada za predavanja po pozivu na međunarodnoj konferenciji kategorije M31 i 16 radova kategorije M33. Objavila je dva udžbenika u koautorstvu za visoke strukovne škole iz oblasti menadžmenta. Publikovala je master rad i doktorsku disertaciju kao monografije nacionalnog značaja u časopisu kategorije M42. U koautorstvu ima jedan fakultetski udžbenik.

Bila je dve godine asistent na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu. Na ITS-u je zaposlena od 2021. godine, gde drži nastavu iz više predmeta na osnovnim strukovnim studijama.