Ana Stanković / Profesorka na ITS-u

Magistar grafike. Diplomirala je na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2002. godine. Magistrirala na istom fakultetu 2007. godine, na temu Autorova fotografija u grafici. Učestvovala na više grupnih i samostalnih izložbi. Dobitnik je nekoliko priznanja i nagrada, a nosilac je republičke stipendije za talente i stipendije Republike Norveške. Vodi i koordinira radionice grafike na više internacionalnih kolonija u zemlji. Od 2002. je član Udruženja likovnih umetnika, 2008. dobija status samostalnog umetnika.

Osnivač je likovnog studija Omnibus, gde samostalno radi autorske projekte na polju likovne grafike i fotografije. Ima višegodišnje iskustvo u edukaciji, prvobitno kao predavač u International School of Belgrade, zatim kao mentor polaznicima u svom studiju, a od 2010. je predavač, dizajner i koordinator nastave na ITAcademy u Zemunu.

Aktivna je na polju umetničke grafike, dizajna, fotografije i muzike.