Ana Bašić / Profesorka na ITS-u

Ana Bašić je diplomirala 2006. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na Odseku za elektroniku, telekomunikacije i automatiku. Doktorirala je 2017. godine na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, smer: Inženjerski menadžment, gde je uspešno odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Razvoj i primena metodologije za procenu i smanjenje rizika pri korišćenju radio-opreme”.

Ima više od 15 godina iskustva rada u „Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge” na poslovima ocenjivanja usaglašenosti radio i telekomunikacione terminalne opreme, kao i u oblasti radio-difuzije. Učestvovala je u radu međunarodnih organa i organizacija za standardizaciju radi ostvarivanja regulatornih ciljeva prilikom izrade i razvoja standarda. Pored toga, učestvovala je i u sertifikaciji telekomunikacione opreme u laboratorijama svetskih proizvođača, a radila je i na poslovima tehničkog pregleda telekomunikacionih objekata. Poseduje licencu odgovornog projektanta telekomunikacionih mreža i sistema. Autor je i koautor većeg broja radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima, kao i velikog broja radova prezentovanih na konferencijama od međunarodnog i nacionalnog značaja. Citirana je u domaćim i međunarodnim naučnim radovima.

Od 2022. godine je deo nastavničkog tima ITS-a, gde je angažovana na stručnim predmetima na osnovnim i master studijama.