AleksandarKostic
Aleksandar Kostić / Profesor na ITS-u

Aleksandar je doktorirao u oblastima informacionih sistema i obrade radarskih signala. Objavio je veliki broj naučnih radova od nacionalnog i međunarodnog značaja. Jedan je od dvojice vlasnika tehničkog rešenja u kategoriji nove metode pod nazivom Nova metodologija za predikciju radarske vidljivosti.