Zoran Lončarević / Profesor ITS-a

Zoran je inženjer informacionih tehnologija, i predavač na ITS. Autor je mnogih stručnih i naučnih radova na međunarodnim i domaćim konferencijama, a poseduje i predavačku licencu i sertifikat Oracle akademije.