Vladimir Vuković / Doktor elektrotehnike

Dr Vladimir Vuković ima višegodišnje iskustvo na razvoju elektronskih sklopova i uređaja za prenos podataka, uglavnom na projektima posebne namene. Napisao je nekoliko naučnih radova, a dva su objavljena u prestižnom međunarodnom časopisu IEEE Communications Letters.