Svetlana Anđelić / Profesor ITS-a

Svetlana je doktor informatičkih nauka. Uža oblast profesionalnog interesovanja su joj informacione tehnologije, Computer Adaptive Testing (CAT) i e-learning. Na ITS-u radi kao pomoćnik direktora za nastavu i profesor na predmetima koji se tiču programiranja.