Slobodan Tomić / Profesor ITS-a

Završio Elektrotehnički fakultet (ETF) Univerziteta u Beogradu 1978. godine. Magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1985. godine i stekao zvanje magistra elektrotehničkih nauka u oblasti telekomunikacija.