Sanja Kojić / Softverski inženjer

Sanja Kojić je završila Fakultet organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi I tehnologije. Trenutno je zaposlena u kompaniji Comtrade Digital Services u Mobile timu I radi ma razvoju Android aplikacija.