Nikola Dragović / Diplomirani informatičar

Nikola je diplomirani profesor tehnike i informatike, a tokom svoje karijere radio je u kompaniji LINK group kao stručni saradnik – administrator za e-Learning. Trenutno je zaposlen kao profesor na ITHS-u, gde predaje nekoliko predmeta: Algoritam i programiranje C, Objektno orijentisano programiranje C#, Veb dizajn, i Aplikativne programe.