Nenad Andrejević / Menadžer za sigurnost sistema

Nenad Andrejević je zaposlen u kompaniji Comtrade kao Information Security Manager. Odgovoran je za sigurnost, integritet i dostupnost Comtrade systema I podataka u saradnji sa security timom. Na svojim predavanjima govori o sigurnosnim propustima na aplikacijama, ali i na internetu generalno. Osim toga, govori i o sistemima koji mogu da osiguraju mreže i sisteme.