Miloš Đorđević / Softverski inženjer

Miloš je zaposlen u kompaniji Comtrade System Integration od 2011. godine. Angažovan je na poziciji Senior Software Engineer, Technical lead u Health sektoru, i radi na poslovima razvoja web i mobilnih aplikacija na .NET platformi.