Maja Radulović Petrović / Animator

Maja je diplomirala na Fakultetu Dramskih Umetnosti, na Katedri za FTV kameru, a zvanje magistra stekla je na Univezitetu Umetnosti u Beogradu. Bavi se kompjuterskom grafikom, animacijom i obradom slike na računaru, učestvuje u izradi TV reklama, dizajnu plakata, i izradi kompjuterskih efekata.