Lidija Miletić / Magistar ekonomskih nauka

Lidija je autor preko preko 20 naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i inostranim naučnim časopisima i zbornicima sa međunarodnih naučnih skupova, kao i nekoliko knjiga i priručnika u oblasti menadžmenta, preduzetništva, liderstva, ekonomije i dr.