Jovana Tošić / Profesor ITS-a

Jovana Tošić rođena je u Beogradu, gde je završila master studije, smer arhitektura, na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama na istom fakultetu.