Goran Ninković / Predavač ITHS-a

Predaje na ITHS-u elektro grupu predmeta: Elektronika, Računari, Računarski hardver. Interesovanja su mu primena IT-a u telekomunikacijama.