Dragana Stanković / Profesor matematike

Dragana Stanković je rođena 1993. godine. Diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Profesor matematike i računarstva 2017. godine. Tokom studija je davala časove iz matematike i informatike učenicima osnovnih i srednjih škola. Obavila je predviđenu praksu u okviru predmeta Metodika nastave matematike i računarstva u Osnovnoj školi “Jelena Ćetković” u Beogradu, kao i rad na projektu Izvođenje nastave iz predmeta Pedagogija sa didaktikom.