Dijana Pelević / Predavač ITHS-a

Angažovana kao predavač na predmetu Matematika na ITHS-u. Oblast profesionalnog interesovanja su Matematika i njena primena, primena savremenih tehnologija u nastavi.